Tuesday, 10 February 2015

NAMAKAN PENERIMA SIMPANAN KWSP ANDA HARI INI JUGA!

Pengenalan
Penamaan merupakan proses menamakan individu sebagai penama/pentadbir (Wasi) untuk menerima/ mentadbir simpanan KWSP ahli apabila ahli meninggal dunia.
Kenapa Perlu Membuat Penamaan?
Anda digalakkan membuat penamaan bagi memudahkan dan mempercepatkan urusan pengeluaran simpanan KWSP anda kepada orang yang dinamakan itu apabila berlakunya kematian. Rasional, sekiranya anda tidak membuat penamaan untuk simpanan KWSP anda, waris anda akan menghadapi kesukaran untuk menuntut simpanan anda daripada KWSP.
Adakah Anda Layak Membuat Penamaan?
Anda layak menamakan sesiapa sahaja sebagai penama sekiranya:
·         Anda berumur 18 tahun atau lebih.
·         Anda seorang warganegara Malaysia.
ATAU
Warganegara Malaysia yang telah membuat pengeluaran di bawah Pengeluaran Meninggalkan Negara sebelum 1 Ogos 1995 dan kemudiannya memilih untuk  mencarum semula dengan KWSP;
ATAU
Bukan Warganegara Malaysia yang
o    Menjadi ahli sebelum 1 Ogos 1998;
ATAU

o    Mendapat taraf Penduduk Tetap (PR)
Siapa Yang Boleh Dinamakan? 
·         Anda boleh menamakan mana-mana ‘orang sebenar' sebagai penama/pentadbir. Mana-mana ‘orang sebenar' adalah merujuk kepada individu dan bukannya organsasi, pertubuhan, persatuan, badan kebajikan dan sebagainya.
·         Anda dinasihatkan menamakan waris terdekat seperti suami, isteri, anak-anak dan ibu/bapa untuk menerima/mentadbir simpanan anda. Bagaimanapun, sekiranya anda menamakan bukan waris, penamaan tersebut masih diterima. Risiko, kemungkinan akan berlaku kesulitan pada kemudian hari seperti tuntutan daripada waris.
Penamaan Bagi Ahli Yang Beragama Islam
·         Bagi ahli yang beragama Islam, orang yang dinamakan hanya bertindak sebagai wasi/pentadbir (administrator) yang bertanggungjawab untuk mengagihkan simpanan mengikut Hukum Faraid kepada waris-waris ahli yang berhak.
Penamaan Bagi Ahli Bukan Islam
·         Penama adalah merupakan penerima mutlak (benefisiari) kepada simpanan ahli yang meninggal dunia.
·         Bagi ahli bukan beragama Islam, jika penama meninggal dunia
o    Sebelum kematian ahli, pemohon yang layak adalah waris terdekat ahli yang meninggal dunia.
o    Selepas kematian ahli, pemohon yang layak adalah waris terdekat penama. Ini kerana penama adalah pemilik mutlak simpanan ahli yang meninggal dunia.
Bagaimana Membuat Penamaan?
Anda dikehendaki mengemukakan dokumen-dokumen berikut  dengan lengkap dan teratur:-
·         Borang Penamaan (KWSP 4)
·         Salinan Kad Pengenalan Diri sama ada;
Salinan Kad Pengenalan (MyKad)/Kad Pengenalan Polis/Kad Pengenalan Tentera/Kad Pengenalan Pemastautin Tetap (MyPR)
ATAU
Salinan Pasport (sekiranya anda bukan warganegara Malaysia yang menjadi ahli KWSP sebelum 1 Ogos 1998)
Borang permohonan penamaan yang telah diisi dengan lengkap dan teratur hendaklah dikemukakan sendiri oleh ahli di mana-mana Pejabat KWSP.
CATATAN:
Borang Penamaan (KWSP 4) mestilah diterima oleh KWSP semasa ahli masih hidup.
Saksi-Saksi Yang Dibenarkan
Anda boleh memilih sesiapa sahaja yang berumur 18 tahun dan ke atas untuk menjadi saksi kepada penamaan anda KECUALI orang yang dinamakan dalam borang penamaan itu, petugas kaunter KWSP dan anggota KWSP.
Bagaimana Penamaan Anda Boleh Terbatal?
Penamaan yang dibuat boleh terbatal sekiranya:-
·         Semua orang yang dinamakan meninggal dunia semasa ahli masih  hidup.
·         Ahli mengemukakan Notis Pembatalan Penamaan (KWSP 4A)
·         Ahli membuat penamaan baru dengan mengemukakan Borang Penamaan (KWSP 4)
CATATAN:
Penamaan turut terbatal sekiranya ahli membuat pengeluaran penuh di bawah Pengeluaran Meninggalkan Negara, Pengeluaran Hilang Upaya dan Pengeluaran Pekerja Berpencen.
Wasiat tidak membatalkan penamaan.
Bagaimana Mengemaskini Penamaan?
Penamaan boleh dikemaskini dari semasa ke semasa sebelum anda mencapai umur 75 tahun. Pengemaskinian penamaan boleh dibuat dengan mengemukakan Borang Penamaan (KWSP 4) yang baru. Borang KWSP 4 yang baru akan membatalkan penamaan anda yang terdahulu.
Bagaimana Penamaan Boleh Disemak?
Jika anda ingin membuat semakan ke atas penamaan yang telah dibuat, anda boleh menyemak penamaan tersebut melalui cara berikut:-
·         Menyemak status penamaan melalui kemudahan i-Akaun (Ahli);
·         Hadir di mana-mana Pejabat KWSP;
·         Melengkapkan Borang Semakan Penamaan (KWSP 4B) dan menyertakan salinan kad pengenalan/bukti pertalian ke alamat seperti berikut:-

Jabatan Pendaftaran dan Operasi Sokongan
Bangunan KWSP Jalan Gasing,
46598 Petaling Jaya,
Selangor.
(U/P: Unit Penyimpanan dan Penyelenggaraan Dokumen)
STATUS PENAMAAN KE ATAS AHLI YANG MEMBUAT PENGELUARAN 55 TAHUN BAGI TEMPOH-TEMPOH BERIKUT;


SEBELUM
1 NOVEMBER 2007

TEMPOH PERALIHAN
1 NOVEMBER 2007 –
31 JANUARI 2008

MULAI 1 FEBRUARI 2008
·         Sekiranya ahli telah membuat pengeluaran keseluruhan kredit di bawah pengeluaran 55 tahun. Penamaan yang dibuat oleh ahli sebelum pengeluaran 55 tahun dianggap tidak terpakai bagi caruman baru yang dibuat.
·         Dalam ertikata lain jika ahli mencarum semula dan kemudiannya meninggal dunia -
            i.        Penamaan terdahulu tidak terpakai;
           ii.        Pembayaran dibuat kepada waris menurut Peraturan 8 "Pembayaran atas kematian ahli jika tiada penamaan."
·         Sekiranya ahli membuatpengeluaran umur 55 tahun sekali gus iaitu mengeluarkan kesemua simpanan, maka penamaan yang dibuat sebelum ini tidak lagi terpakai.
·         Sekiranya ahli masih bekerja dan memilih untuk mencarum semula, ahli hendaklah membuat penamaan baru bagi caruman baru tersebut.
·         Sekiranya ahli membuat pengeluaran umur 55 tahunselain daripada sekali gus(sama ada pengeluaran bila-bila masa atau bayaran bulanan), maka penamaan ahli yang telah dibuatsebelum ini adalah terpakai selagi ahli masih mempunyai baki simpanan di KWSP(termasuk simpanan di mana-mana sub akaun).
·         Pengeluaran 55 tahunsama ada penuh, sebahagian, bulanan atau secara kombinasi tidak membatalkan penamaan. Pembatalan penamaan hanya merujuk kepada keadaan-keadaan yang diperuntukkan di bawah Peraturan 7, Peraturan-Peraturan KWSP 2001.
 

Pertanyaan
Jika anda mempunyai kemusykilan atau memerlukan maklumat lanjut mengenai penamaan, sila hubungi:-
·         Mana-mana Pejabat KWSP
·         Pusat Pengurusan Panggilan KWSP. Tel: 03-89226000
·         Maklum balas online, http://enquiry.kwsp.gov.my
Sila nyatakan nombor KWSP atau nombor Kad Pengenalan ahli apabila berurusan dengan KWSP.
Anda Keutamaan Kami


Monday, 9 February 2015

Merenung Luar Jendela


Sekarang ni, bila tengok tingkap terbayang lirik lagu....
"Merenung ke luar jendela"...
Bila ingat balik rupanya lirik daripada lagu Najwa Latiff...


Tajuk:  AdaMu...

Merenung ke luar jendela
Melihat kebesarannya
Mensyukuri segala nikmat
Yang dikurniakan di dunia

Kau berikan ku kekuatan
Tuk berpegang pada jalan
Walau penuh dengan cabaran
Ku tahu ku adaMu Tuhan

Kerna kau yang satu
Yang setia bersama ku
Dikala ku jatuh ku bangkit kernaMu
Ku tahu ku adaMu disisi ku selalu
Bantulah hambaMu mencari keredhaanMu

Ku tahu ku adaMu
Ku adaMu selalu

Kerna kau yang satu
Yang setia bersama ku
Dikala ku jatuh ku bangkit kernaMu
Ku tahu ku adaMu disisi ku selalu
Bantulah hambaMu mencari keredhaanMu

Ku tahu ku adaMu
Ku adaMu selalu

ku merenung ke luar jendela
Melihat kebesarannya
Walau penuh dengan cabaran

Ku tahu ku adaMu Tuhan


Friday, 6 February 2015

Tazkirah Untuk Jiwa Rungsing

Bismillahhirramanirrahim....

1. “Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik (pergaulannya) dengan ahli keluarga dan aku adalah yang terbaik dari kalangan kamu dalam pergaulan dengan ahli keluargaku.” ( Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

2. “Hal terbaik bagi seorang mukmin setelah ketaqwaan pada ALLAH SWT adalah (memiliki) seorang isteri solehah, iaitu yang patuh jika disuruh, menyenangkan bila dipandang, membenarkan jika suami bersumpah atasnya, dan pandai menjaga diri dan harta jika suami tidak ada.”( Hadis riwayat Thabrani dari Abdullah bin Salam )

3. "Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah." ( Hadis riwayat Muslim)

4. "Yang terbaik daripada wanita di dunia, ada empat: Maryam binti 'Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad dan Asiah isteri Firaun." ( Hadis riwayat Ahmad )

5. “Yang terbaik daripada kaum muslimin adalah yang menahan tangan dan lidahnya ( dari menyakiti ) Muslim yang lain." ( Hadis riwayat Muslim )Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nuffnang Ads